Uddannelser

Multimediedesigner og E-konceptudvikler

Læs mere om uddannelserne her

PBA i E-konceptudvikling

Lidt om uddannelsen

Uddannelsen som e-konceptudvikler er udviklet af webbureauer, reklamebureauer og e-handelsvirkomheder. Med en professionsbachelor i E-konceptudvikling kvalificerer du dig til at udvikle digitale koncepter. Du bliver rustet til at kunne foretage strategiske valg, tænke taktisk og udvikle digitale løsninger med fokus på kommunikation og brugervenlighed. Som E-konceptudvikler kvalificerer du dig til jobs indenfor blandt andet strategisk og praktisk konceptudvikling af e-shops, e-handelsløsninger og e- markedsføring.

Der er to linier indenfor uddannelsen. Den nationale og den internationale linie. Den internationale linie undervises udelukkende på engelsk, hvilket kan give bedre muligheder for jobs i udlandet.

Uddannelsen består af 3 semestre

E-konceptudvikling

E-konceptudvikling 1-sem.

E-konceptudvikling sætter fokus på forbedringer og nyudvikling af virksomheders digitale kommunikationsområder. Her introduceres teori og praksis indenfor e-handel, e-markedsføring, digital reklame, e-design, e-kommunikation mm.

E-medieteknologier

E-medieteknologier 2-sem.

Udvikling og producering af visuelle oplevelser og dynamiske brugergrænseflader. Der lægges både vægt på det tekniske og det kreative. Du får viden om medieproduktionsteknologi, programmeringssprog samt software. Du lærer at indsamle indsigter ang. brugernes it miljø for at kunne vælge en platform.

E-projektledelse

E-projektledelse 1-sem.

Faget projektledelse ruster den studerende til at kunne varetage projektlederrollen, når en virksomhed skal forbedre eller nyudvikle e-koncepter og digitale kommunikationsløsninger. En projektleder skal være istand til at strukturere og planlægge arbejdet, samt udnytte ressourcerne optimalt.

E-design, Design og visualisering

E-design 2-sem.

Udvikling af strategiske e-koncepter til nationale og internationale virksomheder. E-design kan omfatte e-handelsløsninger, digitale reklamer, marketing samt digital kommunikation. E-design gør dig istand til vha. teori og praksis, at begrunde dine valg af design og koncepter.

brugerundersøgelse

Brugerundersøgelse 1-sem.

Faget brugervenlighed lærer de studerende at optimere brugernes oplevelse i et digitalt kommunikationsprodukt.Oplevelsen kan bedres ved at udføre brugertest og rette eventuelle fejl og mangler.

Praktikophold

Praktikophold 3-sem.

Et praktikforløb giver mulighed for at prøve kræfter med projekter i en reel virksomhed. Du udfordres på både det teoretiske og det praktiske plan. Praktikken ligger umiddelbart før den afsluttende eksamen.

Videnskabsteori

Videnskabsteori 1-sem.

Videnskabsteori lærer de studerende at anvende videnskabelige redskaber til test og analyse af digitale kommunikationsløsninger, funktionaliteten, brugerundersøgelsen og informationsarkitekturen.

Projekter

Bachelorprojekt 3-sem.

Bachelorprojektet er oftest skrevet med afsæt i en problemstilling fra praktikperioden. I den afsluttende opgave har du lov til at afgrænse dig til et enkelt område indenfor e-konceptudvikling og så virkelig gå i dydbden med stoffet.

Kommunikation og formidling

Videnskabsteori 1-sem.

E-kommunikation klæder dig på til at kunne optimere brugeroplevelsen i e-handel og digitale kommunikationsløsninger ved hjælp af informationsarkitektur og design. Du får indsigt i sociale medier, virale film, blogs og interagerende reklamer mm.

Multimediedesigner uddannelsen

Lidt om uddannelsen

Multimediedesign uddannelsen er en 2 årig uddannelse. Uddannelsen henvender sig til dig der brænder for digital kommunikation og interaktivt design. Der arbejdes med både teori og praksis indenfor webdesign og UX, programmering, digital markedsføring, video, kommunikation og forretningsforståelse.

På uddannelsen til multimediedesigner arbejder man tværfagligt med alle dele af digital udvikling fra idé og planlægning til udførelse og test.

Man arbejder med programmer som Photoshop, Illustrator og XD, og man vil lære udviklingssprog som html5, css3 og javascript .

Man kommer også til at lære om bl.a. kommunikation, digital markedsføring, forretningsforståelse, grafisk design, video/audio, tekstforfatning, konceptudvikling, projektstyring – og meget andet.

Med andre ord: Man får en bred forståelse og kompetencer inden for hele den digitale udviklingsproces.

Uddannelsen består af 4 semestre

Virksomheden

Virksomheden 1 - 2 sem.

I 1 og 2 semester står der virksomhed på skemaet. Her arbejdes der med de organisatoriske aspekter i multimediedesign og brugen af multimedier. Faget giver indblik i ledelse af udviklingsprojekter, udviklingsmodeller, forretningsplaner samt viden om innovation.

E-design, Design og visualisering

Design og visualisering 1 - 3 sem.

Her lærer du at beherske principperne for grafisk design og udvikling af interaktive brugergrænseflader. Adobepakken introduceres i forbindelse med fotoredigering, design, animation og videoredigering. Du lærer at analysere sammenhænge mellem bla. budskab og design og visuelle virkemidler og funktion.

Kommunikation og formidling

Kommunikation og formidling 1 - 3 sem.

Her læres hvordan et budskab formidles bedst muligt. Du lærer at tilrettelægge kommunikation indenfor forskellige sammenhænge. F.eks kommunikation på en hjemmeside eller den mundtlige kommunikation med en kunde. Der arbejdes med indsamling af data, analyse af kommunikation m.m

Praktikophold

Praktikophold 4 sem.

Praktikforløbet varer 12 uger. Praktikken giver mulighed for at afprøve teorierne i praksis i en reel virksomhed. Du får et indblik i, hvilke krav og forventninger virksomheden har til en medarbejder. Du bliver tilknyttet en vejleder fra uddannelsen samt en kontaktperson i virksomheden.

Interaktions udvikling

Interaktions udvikling 1 - 3 sem..

Interaktionsudvikling handler om, at strukturere, dokumentere og implementere dynamiske multimedieapplikationer. Der arbejdes med udvikling af grænseflader, brug af modeller samt systemudvikling.Dette giver et indblik i den tekniske del af det at lave et website.​

Projekter

Afslutningsprojekt 4 sem.​

Den afsluttende eksamen tager afsæt i praktikperioden.Der udarbejdes en rapport som bearbejder den problemstilling som eksamensprojektet er bygget op om. Denne rapport skal forsvares mundtligt. Der gives en samlet karakter for produktet, rapporten, præsentationen og eksamensdialogen.​