Projektet

Mit Aarhus

Rammerne for projektet

Der udarbejdes i gruppen en løsning til, hvordan Aarhus Kommune under en større krise let, hurtigt og målrettet kan kommunikere med den eller de målgrupper, de ønsker. Løsningen skal kunne nå ALLE borgere over 15 år, og skal knytte an til en eller flere kendte sociale medier.

Konceptbeskrivelse

Vores løsning består af tre hovedelementer. Dette gøres pga. Målgruppens størrelse, deres interesseområder og deres forskellige touch points. I konceptet har vi kernen, i form af et website, hvor al information ligger tilgængeligt og derfra videresendes relevante og geografiske informationer til den enkelte borgere via en Push-funktion. For at ramme den bredeste målgruppe, har vi defineret følgende:

Touch points

Fokus områder

Projekt detaljer

Projekt dokumenter

Anvendte medier

Hjemmeside (mashup)

Vi udvikler hjemmesiden ved hjælp af SOA, for at skabe en kerne i vores koncept, som gør yderligere tiltag mulige. Hjemmesiden danner grundlag for vores push funktion og giver borgeren en fornemmelse af byens puls. Hjemmesiden består af newsfeed og alle informationer bliver publiceret af kommunens forskellige instanser, hvilket sikrer en hurtigt, relevant og konkret information. På baggrund af borgerens egne ønsker, kan hjemmesiden viderefordele de ønskede informationer til borgeren. En krisemeddelelse vil altid være synlig øverst på hjemmesiden.

App'en (Målgruppe: 15-64 år)

Der udvikles en applikation til borgerne, som kan installeres på deres smart phones. Applikationen giver mulighed for, at vælge personlige indstillinger og præciserer hvilke informationer de er interesserede i at få. Applikationen giver borgerene mulighed for at bruge geolocation, og derved få lokale vigtige nyheder som de måske ikke selv havde bedt om, fx udsendes de højest kategoriserede krisemeddelelser uanset dine indstillinger. Applikationen giver mulighed for tovejs kommunikation i det borgerne kan tage billeder af lokale hændelser og via applikationen indmelde eventuelle skader/mangler mm. Alt dette giver applikationen et mere personligt og nært touch, fremfor hjemmesiden ved at du altid har den på dig.

SMS (Målgruppe: 15-64 år)

Push funktion tiltænkt borgerne uden en smartphone, der indeholder samme varselsfunktion. Tilmeldingen til funktionen foregår via hjemmesiden, hvor du samtidig med at du oplyser dit mobilnummer også indtaster nogle indstillinger for ønskede informationer.

Telefonsvarer (Målgruppe: 65- år)

Telefonsvareren er udviklet for dem der ikke anvender internetbaserede medier. Formålet med telefonsvareren er at den skal give hurtigt information om situationer der ikke kan tåle at vente til dagspressen. En automatisk telefonbesked indtales og der ringes efterfølgende til de borgere der har tilmeldt sig servicen hvor denne besked afspilles. Tilmelding til denne funktion kan eventuelt ske ved blanketudsendelse.

Skærme i offentlige rum (Målgruppe: Alle der anvender offentlig transport)

Busskærme opsættes i busserne. Her vil der blive afspillet videoklip af lokale nyheder, teasers for applikationen og der er mulighed for at give informationer fra kommunen om offentlige tiltag, tilbud og vigtige krisenyheder.

Krisedag (Målgruppe: 15-18 år )

Krisedagen er tiltænkt den yngre målgruppe i vores persona. Krisedagen er et arrangement der ved konceptets start bliver afholdt på folkeskoler (de ældste klasser) og gymnasier. Efterfølgende vil krisedagen være en fast del i folkeskolen, således at konceptet vil blive ved med at blive eksporteret ud til de unge. På krisedagen lærer de om livsreddende førstehjælp, hvad man skal være opmærksom på under forskellige kriser, og samtidig vil de blive undervist i brug og forståelse af applikationen.

Projektgalleri

Her kan du se billeder fra E-konceptet Mit Aarhus (Din krise kanal)